Adatvédelem

A sítv.hu tulajdonosa számára kiemelt fontosságú cél az internetes oldalt látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A sítv.hu tulajdonosa elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A sítv.hu tulajdonosa kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 

Szerzői jogok

A sítv.hu oldalon szereplő tartalom a tulajdonosok szellemi tulajdona, engedély nélkül máshol nem használható fel.

A sítv.hu oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az oldalról híreket, értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az oldalon található tartalomból tehát részletek szabadon idézhetők, amennyiben hivatkoznak a sítv.hu címre.

SíTV a Facebookon!